BDAR

Misija

Kurti visuomenės gerovę užtikrinant konstruktyvius, savitarpio supratimu ir pasitikėjimu grįstus klientų, priežiūros institucijų ir bankų tarpusavio santykius.

 • Kurti gerovę - darnios bankų veiklos turinys;
 • Visuomenės - bankų klientai, gyventojai, verslas, valstybės institucijos;
 • Užtikrinant konstruktyvius tarpusavio santykius - dalykiškus ir profesionalius, abipusiai naudingus;
 • Klientai - paslaugomis besinaudojantis verslas, namų ūkiai ir viešasis sektorius.

Vizija

Finansiškai raštinga ir technologiškai pažangi visuomenė, kurioje bankai veikia kaip progreso skatintojai bei gerovės kūrimo garantai.

 • Finansiškai raštinga - suprantanti rinkos ekonomiką ir bankų vaidmenį;
 • Technologiškai pažangi - imli technologinėms naujovėms ir linkusi jomis naudotis;
 • Progreso skatintojai - inovatyvių, pažangių technologijų diegėjai ir skleidėjai;
 • Gerovės kūrimo garantas - patarėjas, konsultantas ir partneris vertės kūrimo procese.

Vertybės

Atsakomybė, skaidrumas, profesionalumas.

 • Atsakomybė - suvokiame savo įtaką visuomenei, rūpinamės jos gerove.
 • Skaidrumas - veikiame atvirai, sąžiningai, griežtai laikydami etikos normų.
 • Profesionalumas - veiksmus grindžiame kokybiška analize, geriausia praktika ir žiniomis.

Valdymas

Asociacijos valdymo struktūra:

 • Visuotinis narių susirinkimas. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
 • Prezidentas. Vienasmenis valdymo organas.

16 504 059

Bankų klientų skaičius

28 339 417

Paskolų portfelis, tūkst. €

7 470

Sektoriaus darbuotojų skaičius
Nariai
 • Citadele
 • EM bank
 • Kreda
 • Lietuvos centrinė kredito unija
 • Luminor
 • OP
 • Revolut
 • SEB
 • Swedbank
 • Šiaulių bankas
 • Urbo bankas
Asocijuoti nariai
 • Creditinfo
 • INVL
 • Intrum
 • Nh-cap
 • Scorify
 • Skidsolutions